schoolbestuur vrij onderwijs Bellegem-Rollegem

 

Opdracht

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs op de school.

Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvormingen en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Samenstelling

Het katholiek onderwijs doet een beroep op mensen die op vrijwillige basis het engagement van bestuurder van een schoolbestuur willen opnemen.

 

 • Voorzitter Mevr. Rita Verstraete            056 53 25 40

 

 • Ondervoorzitter Dhr. Curd Fieux                     056 22 44 32

 

 • Secretaris – penningmeester Mevr. Katrien Van Der Meulen

 

 • Medebestuurders

Dhr. Symphoriën Desmedt

Dhr. Eric Dursin

Mevr. Anne-Marie Lefebvre

Dhr. Jean-Marie Malfrère

Mevr. Veerle Van Goethem

Mevr. Lieve Vanhoutte

 

 

 

Taken

 • Afvaardiging Schoolraad                  
  • Mevr. Veerle Van Goethem/Dhr. Curd Fieux

 

 • Afvaardiging LOC/OCSG
  • Dhr. Jean-Marie Malfrère/Mevr. R.Verstraete

 

 • Afvaardiging CASS
  • Mevr. Rita Verstraete/Dhr. Curd Fieux
  • Mevr. Katrien Van Der Meulen

 

 • Afvaardiging LOP
  • Mevr. Katrien Van Der Meulen/Dhr. Curd Fieux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schoolraad

voor de ouders
Chris Dekimpe, voorzitter
Rollegemkerkstraat 109
8510 Rollegem
Thomas Buysschaert
Aalbeeksestraat 31
8510 Rollegem
Annabel Roobrouck
Tombroekstraat 56
8510 Rollegem
voor de lokale gemeenschap
Toon Vanneste
Tulpenpark 48
8510 Rollegem
Griet Vannieuwenhove
Rollegemkerkstraat 37
8510 Rollegem
voor het personeel
Dorine Coone
Beekweg 18
8510 Rollegem
Annemie Decancq
Rootland 4
8510 Marke
Henri Vanneste
Jan Breydellaan 27
8500 Kortrijk
voor het schoolbestuur
Veerle Van Goethem
Rollegemplaats 3
8510 Rollegem

Emilie Dumortier

Tombroekstraat 66

8510 Rollegem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderraad

voorzitter
Annabel Roobrouck
Tombroekstraat 56
ondervoorzitter
Thomas Buysschaert
Aalbeeksestraat 31
penningmeester
Amber Defoort
Schepenhuisstraat 23

Klassenraad

De klassenraad bestaat telkens uit de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep 3de graad.

De toekenning van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het 6de leerjaar behoort o.a. tot de bevoegdheid van deze raad