Inhoudsopgave
geschiedenis Rollegem
Rollegem heden
Alle pagina's

Rollegem - Door de eeuwen heen.

1. Toen de mensen nog zwervers waren.

De voorhistorische mensen trokken reeds door onze gebieden. Die mensen gebruikten vuurstenen. Overblijfselen van de vuurstenen zijn in Rollegem gevonden vooral op de Klijtberg in de omgeving daarvan

2. Toen de Romeinen in ons land vertoefden.

De Romeinen zorgden voor de aanleg van een wegennet namelijk de heirbanen. Een voorbeeld daarvan is de Romeinse weg Doornik-Kortrijk, nu de Eind Munkendoornstraat en de Munkendoornstraat. Ook de naam Tombroek zou wijzen op de vroegere aanwezigheid van Romeinse begraafplaatsen.

3. Toen de Franken in ons land waren.

De naam Rollegem zou in die tijd ontstaan zijn. De naam zou afkomstig zijn van de mensen die in die tijd om het Hof van Rollegem woonden. Rollegem zou afkomstig zijn van Hrôdilinga-haim en dit betekent: woning van de lieden van Hrôdile en dit is de naam van het Frankische gezin dat in die tijd de hoeve gebouwd en bewoond heeft.

Als we de kaart bekijken ligt Rollegem als een halve maan rond Bellegem. Daaruit wordt besloten dat Rollegem een latere randontginning is van het oorspronkelijk terrein van Bellegem.

De Frankische tijd wordt ook gekenmerkt door de kerstening van de bevolking (= het christen maken). Daardoor worden de heidense gebruiken fel bestreden. Vroeger werd bijvoorbeeld een boom aanbeden, nu wordt er een kapel bij geplaatst. Een voorbeeld hiervan is de Schreiboom- kapel. Deze werd bij de aanbeden boom geplaatst.

4. In de tijd van de ridders.

Rollegem groeide uit tot een grote heerlijkheid met kerk. In de 12e eeuw wordt Rollegem voor het eerst gemeld als ´parochie´. Dit was de tijd van de heerlijkheid Rollegem. De heer of de vrouwe van Rollegem stond aan het hoofd van de heerlijkheid. Die heer of die vrouwe had bepaalde rechten namelijk het tiende recht. Dit betekent dat de inwoners 1/10 van hun inkomsten (dat kon ook in natura) moesten afgeven aan de heer of vrouwe van Rollegem.

5. De steden en de vorstentijd.

De gebieden waren versnipperd onder verschillende heerlijkheden. Er waren veel oorlogen in deze gebieden. Dat bracht veel armoede met zich mee. Zo kon een boer niets te eten geven aan zijn hongerige kinderen. Bij de soldaten kon hij een stukje brood (= een kantje brood) krijgen in ruil voor een stuk grond. Dit stuk grond noemt men daarom nu nog altijd ´t Kantje.

6. De volkerentijd.

Vanaf de 18de eeuw werd Rollegem bestuurd door een burgemeester. Sedert 1977 behoort Rollegem tot de fusiegemeente Kortrijk. In 1898 werd het gebouw van de vroegere gemeenteschool opgericht.

7. De naam ´Rollegem´.

´Rollegem´ is in de loop van de jaren dikwijls van spelling veranders:
    1103: Rolinghem
    1164: Rolingem
    1251: Rollinghem
    1392: Rollegheem
De nieuwe spelling Rollegem komt voor het eerst voor in 1628, daarna duikt ze een paar keer op in 1735 en 1903. Na de eerste wereldoorlog word de nieuwe naam ´Rollegem´ algemeen gebruikt. 
 


Rollegem - Het heden

1. Een blik op Rollegem

 

2. Ook dit is Rollegem

Horeca 15  
café   10
restaurant   5
kleding 9  
modeontwerper   1
 kleermaker  
 klerenverkoper  
naaien   
 schoenhersteller  
 schoenenzaak  
huis en tuin 28  
sanitair, dakwerken   24
 tuin    4
voeding    
bakker   2
fruit en groenten   5
slagerij   3
schoonheid 6  
haar, welness   5
juwelen   1
gezondheid 11  
dokter   3
tandarts   2
apotheek   1
andere   5
scholen 2  
buo   1
bao   1
kerk 2  
parochiekerk   1
klooster   1
financies e.a. 9  
banken   4
verzekeringen   2
boekhouding   2
dienstverlening   1